Formand: Bent Andersen

formand@kbk84.one

Næstmand: Matthias Groth

naestformand@kbk84.one

  Kasserer: Knud Madsen

   kasserer@kbk84.one

Bestyrelsesmedlem: Margit Jensen

best.medlem-1@kbk84.one

 

Bestyrelsesmedlem: Ole Jensen

best.medlem-2@kbk84.one

Suppleant:  Jytte Andersen

suppleant@kbk84.one

Suppleant: Bent Egede

suppleant2@kbk84.one

Mailgruppe til samlet bestyrelse:

________________________________


   klubbestyrelse@kbk84.one

Bestyrelsen:


Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Derudover vælges tre bestyrelsesmedlemmer - alle for 2 år.

Der vælges også to suppleanter, én bilagskontrollant samt én suppleant for sidstnævnte. Alle for 2 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang under ansvar over for generalforsamlingen.